Fujifilm Neopan 1600 135/36

Manufacturer
Fujifilm
SKU
10348579
27-06-2010

Technical details

ISO sensitivity 
1600
Shots quantity
36